OECD – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Toplantısı

Bu toplantı, OECD ülkelerini ve küresel katma değerin büyük kısmını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin büyük kısmını kapsamaktadır. Bu 50 ülke, ekonomilerinde tarımın önemi, sektörün yapısı ve uyumu ve tarımsal üretime dayalı doğal kaynaklardan gelir sağlama bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Değişen derecelerde, bu ülkeler aynı zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıyadırlar: tarımsal emtiaların gıdalık ve gıda dışı kullanımına olan artan talebe yanıt verme; mevcut arazi, su ve biyoçeşitlilik kaynaklarının daha sürdürülebilir kullanımı; iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve mücadele ile sıklıkla gerçekleşen öngörülemeyen arz, talep ve politika şokları ile mücadele etme.

Badilli Zirai Aletler